หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือคำแนะนำใด ๆ ท่านสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข
0-2655-1600-4 แฟกซ์ 0-2655-1658 หรือส่งข้อความถึงเราได้โดยกรอกตามฟอร์มข้างล่างนี้ เราจะตอบทุกคำถามของท่านโดยเร็วที่สุด โรงแรม Adriatic ขอขอบคุณสำหรับทุกคำถามและคำแนะนำ

Name
Address
Phone
Email
Comment / Questions :
   
โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ 1178 อาคาร อะเดรียติค พาเลซ ถนนวิทยุ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
© 2006 Adriatic Palace Hotel. All Rights Reserved.